Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah
  Názov projektuŠpecifický cieľInformácie
  #We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

  Viac

  Aby parnássiů nebylo jako šafránu2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
  Bevlava -Spojme kultúrne dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na bicykli2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Bílovec s Veličnou našli cestu společnou2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Cesty časov - sprístupnenie kultúrno-historických pamiatok v česko - slovenskom prihraničí2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Cyklocestou cez hranice dedičstva2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance - Valy2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkovViac
  Cyklotrasa ako prostriedok k objavovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva v Bielych Karpatoch2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkovViac
  Česká cesta2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Dušan S. Jurkovič - náš architekt2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Fond malých projektů2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Geopark Megoňky - Šance2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Historie pro budoucnost2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Hledáme kočku, pozor, divokou2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
  Hranice v srdci2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Každá história si zaslúži svoj priestor2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
  Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Na bicykli k susedom2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Na bicykli po stopách histórie2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Na kole blíže k lázním2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Na kole k přírodním a kulturním památkám2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

  Viac

  Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Na kole za historií Velké Moravy2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
  Opatrenia pre zmiernenie dopadov inváznych živočíchov na Západnom Slovensku a južnej Morave2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
  Po stopách habánov2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Prevence a odstraňování následků eroze půdy, budování ekostabilizačných prvků v krajině a rozvoj vybraných prvků zelené infrastruktury pro ochranu a koordinované řízení přírodně významných přeshraničních území2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
  Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkovViac
  Rozvoj siete cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Rozvoj sítě cyklistických cest v přihraničním regionu Horňácka a Kopanic k přírodním a kulturním dědictvím2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Rozvoj sítě cyklistických cest v přihraničním regionu Horňácka a Kopanic k přírodním a kulturním dědictvím – II. etapa2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Společně proti vodní erozi a vysychání mokřadů2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
  Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykli2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
  Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
  Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli – od Šaštínskej
  baziliky k Nechorám
  2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Spoznávajme aktívne a spoločne prihraničné regióny2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Sysli pro krajinu, krajina pro sysly2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
  Toulky po naftařském příhraničí2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Trezor přírody2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Z Malej Fatry do Bielych Karpát2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Zámocké záhrady v Holíči - I. Etapa2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Zelené horizonty2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
  Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Zlepšenie ekostability prihraničných lesov2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
  Zlepšení ekologické stability příhraničního území Horňácka a Kopanic prostřednictvím environmentálního managementu a budování ekostabilizačních prvků v krajině2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
  Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a Trenčianského kraje2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a města Partizánske2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
  Živé břehy - společná ochrana říčních ekosystémů2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac

  Odoberajte novinky

  Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

  Späť na začiatok