Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Názov projektuŠpecifický cieľInformácie
#We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Viac

Aby parnássiů nebylo jako šafránu2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
Bevlava -Spojme kultúrne dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na bicykli2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Bílovec s Veličnou našli cestu společnou2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Cesty časov - sprístupnenie kultúrno-historických pamiatok v česko - slovenskom prihraničí2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Cyklocestou cez hranice dedičstva2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance - Valy2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkovViac
Cyklotrasa ako prostriedok k objavovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva v Bielych Karpatoch2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkovViac
Česká cesta2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Dušan S. Jurkovič - náš architekt2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Fond malých projektů2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Geopark Megoňky - Šance2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Historie pro budoucnost2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Hledáme kočku, pozor, divokou2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
Hranice v srdci2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Každá história si zaslúži svoj priestor2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Na bicykli k susedom2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Na bicykli po stopách histórie2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Na kole blíže k lázním2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Na kole k přírodním a kulturním památkám2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Viac

Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Na kole za historií Velké Moravy2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
Opatrenia pre zmiernenie dopadov inváznych živočíchov na Západnom Slovensku a južnej Morave2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
Po stopách habánov2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Prevence a odstraňování následků eroze půdy, budování ekostabilizačných prvků v krajině a rozvoj vybraných prvků zelené infrastruktury pro ochranu a koordinované řízení přírodně významných přeshraničních území2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkovViac
Rozvoj siete cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Rozvoj sítě cyklistických cest v přihraničním regionu Horňácka a Kopanic k přírodním a kulturním dědictvím2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Rozvoj sítě cyklistických cest v přihraničním regionu Horňácka a Kopanic k přírodním a kulturním dědictvím – II. etapa2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Společně proti vodní erozi a vysychání mokřadů2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykli2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli – od Šaštínskej
baziliky k Nechorám
2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Spoznávajme aktívne a spoločne prihraničné regióny2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Sysli pro krajinu, krajina pro sysly2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
Toulky po naftařském příhraničí2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Trezor přírody2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Z Malej Fatry do Bielych Karpát2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Zámocké záhrady v Holíči - I. Etapa2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Zelené horizonty2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Zlepšenie ekostability prihraničných lesov2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
Zlepšení ekologické stability příhraničního území Horňácka a Kopanic prostřednictvím environmentálního managementu a budování ekostabilizačních prvků v krajině2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a Trenčianského kraje2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a města Partizánske2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónuViac
Živé břehy - společná ochrana říčních ekosystémů2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných územíViac

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok