Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie pre projekty technickej pomoci č. INTERREG V-A SK CZ/TP/2021/03.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 10. január 2022.

Kód vyzvania: INTERREG V-A SK CZ/TP/2021/03

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 10.12.2021

Dátum uzavretia: 10.01.2022

Prioritná os: 4. TECHNICKÁ POMOC

Špecifický cieľ: Zabezpečenie plynulej implementácie programov ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutých stanovených cieľov.

 

Odkaz na výzvu na stránke ITMS2014+

 

pdf

Vyzvanie_INTERREG_V-A_SK-CZ_TP_2021_03

Veľkosť: 767.28 KB
Počet stiahnutí : 209
Dátum pridania: 10.12.2021
zip

01_Žiadosť o NFP pre projekty TP

Veľkosť: 228.39 KB
Počet stiahnutí : 57
Dátum pridania: 10.12.2021
zip

02_Príručka pre žiadateľa TP_v. 3.0

Veľkosť: 2.84 MB
Počet stiahnutí : 71
Dátum pridania: 10.12.2021
zip

03_Príručka pre prijímateľa TP v. 3.0

Veľkosť: 511.68 KB
Počet stiahnutí : 50
Dátum pridania: 10.12.2021
zip

04_Príručka pre hodnotenie TP v. 3.0

Veľkosť: 429.49 KB
Počet stiahnutí : 46
Dátum pridania: 10.12.2021
pdf

05_Zoznam merateľných ukazovateľov TP

Veľkosť: 283.42 KB
Počet stiahnutí : 144
Dátum pridania: 10.12.2021
pdf

06__Informácia pre žiadateľov

Veľkosť: 464.07 KB
Počet stiahnutí : 132
Dátum pridania: 10.12.2021
pdf

07_Zoznam iných údajov relevantných k HP RMZ a N

Veľkosť: 510.32 KB
Počet stiahnutí : 106
Dátum pridania: 10.12.2021

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok