Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie pre projekty technickej pomoci č. INTERREG V-A SK CZ/TP/2021/03.

  Termín uzávierky prijímania žiadostí je 10. január 2022.

  Kód vyzvania: INTERREG V-A SK CZ/TP/2021/03

  Typ výzvy: uzavretá

  Dátum vyhlásenia: 10.12.2021

  Dátum uzavretia: 10.01.2022

  Prioritná os: 4. TECHNICKÁ POMOC

  Špecifický cieľ: Zabezpečenie plynulej implementácie programov ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutých stanovených cieľov.

   

  Odkaz na výzvu na stránke ITMS2014+

   

  pdf

  Vyzvanie_INTERREG_V-A_SK-CZ_TP_2021_03

  Veľkosť: 767.28 KB
  Počet stiahnutí : 218
  Dátum pridania: 10.12.2021
  zip

  01_Žiadosť o NFP pre projekty TP

  Veľkosť: 228.39 KB
  Počet stiahnutí : 59
  Dátum pridania: 10.12.2021
  zip

  02_Príručka pre žiadateľa TP_v. 3.0

  Veľkosť: 2.84 MB
  Počet stiahnutí : 73
  Dátum pridania: 10.12.2021
  zip

  03_Príručka pre prijímateľa TP v. 3.0

  Veľkosť: 511.68 KB
  Počet stiahnutí : 52
  Dátum pridania: 10.12.2021
  zip

  04_Príručka pre hodnotenie TP v. 3.0

  Veľkosť: 429.49 KB
  Počet stiahnutí : 48
  Dátum pridania: 10.12.2021
  pdf

  05_Zoznam merateľných ukazovateľov TP

  Veľkosť: 283.42 KB
  Počet stiahnutí : 154
  Dátum pridania: 10.12.2021
  pdf

  06__Informácia pre žiadateľov

  Veľkosť: 464.07 KB
  Počet stiahnutí : 141
  Dátum pridania: 10.12.2021
  pdf

  07_Zoznam iných údajov relevantných k HP RMZ a N

  Veľkosť: 510.32 KB
  Počet stiahnutí : 116
  Dátum pridania: 10.12.2021

  Odoberajte novinky

  Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

  Späť na začiatok