Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Jihomoravským a Trnavským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre žiadateľov k aktuálne vyhlásenej výzve INTERREG V-A SK-CZ/2023/15.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Jihomoravským samosprávnym krajom, usporiadalo seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu č. INTERREG V-A SK-CZ/2022/14.  Seminár sa uskutočnil 22.06.2022 v Brne.

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Jihomoravským a Trenčianskym samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre žiadateľov k aktuálne vyhlásenej výzve INTERREG V-A SK-CZ/2022/14.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok