Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko - Česko informuje o zverejnení aktualizácie indikatívneho harmonogramu vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko - Česko informuje o zverejnení indikatívneho harmonogramu vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok