Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

  Prioritná os 1: Využívanie inovačného potenciálu

  Špecifický cieľ č. 1.1: Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce. 

  Špecifický cieľ č. 1.2: Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

   

  Prioritná os 2: Kvalitné životné prostredie

  Špecifický cieľ č. 2.1.: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

  Špecifický cieľ č. 2.2.: Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

   

  Prioritná os 3: Rozvoj miestnych iniciatív

  Špecifický cieľ č. 3.1.: Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

   

  Prioritná os 4: Technická pomoc

  Špecifický cieľ: Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov

   

  Odoberajte novinky

  Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

  Späť na začiatok