Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

    Plán hodnotenia pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020 predstavuje predovšetkým harmonogram hodnotiacich aktivít, ktoré budú v priebehu programu realizované. Zmyslom hodnotení, uvedených v tomto Pláne hodnotenia, je zaistiť spätnú väzbu na vykonávané intervencie. Ich cieľom je poskytnúť podklady a konkrétne odporúčania na zlepšovanie kvality a účinnosti programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika tak, aby realizované intervencie skutočne napĺňali stanovené tematické a špecifické ciele, a aby implementácia intervencií v programovom území prebiehala pokiaľ možno bez problémov.

    Odoberajte novinky

    Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

    Späť na začiatok