Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Už po siedmykrát organizovali túto jeseň programy INTERREG v celej Európe Deň európskej spolupráce – European Cooperation Day – v skratke EC DAY. 

Táto iniciatíva je medzinárodným projektom propagujúcim cezhraničnú spoluprácu prostredníctvom organizovania množstva zaujímavých kultúrnych, spoločenských a športových  podujatí lokálneho charakteru. Nosnou myšlienkou  týchto podujatí je obnovenie sociálnych, kultúrnych a spoločenských väzieb susediacich prihraničných regiónov. Počas uplynulých ročníkov sa uskutočnilo v celej Európe i za jej hranicami viac ako 700 lokálnych podujatí, do ich organizácie sa zapojilo viac ako 70 programov. Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v spolupráci s dobrovoľným zväzkom obcí - Obce pro Baťův kanál a obcou Petrov tohtoročný Deň Európskej spolupráce oslávil na Baťovom kanáli. Heslo podujatia sa nieslo v duchu „Namaľujme si spolu budúcnosť“. Lokalita Baťovho kanálu bola  ideálna pre myšlienku cezhraničnej spolupráce, keďže Baťov kanál, ktorý začína v Otrokoviciach a končí v Skalici prepája obe krajiny. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý športovo - kultúrny program. Deti si mohli zasúťažiť o pekné ceny v športových disciplínach, alebo sa zúčastniť zážitkového maľovania, kde si pod vedením profesionálnej maliarky spoločne namaľovali obraz. Rodiny sa mohli nechať zvečniť karikaturistom, prípadne vyskúšať plavbu loďou. V oddychovej zóne si rodičia vychutnali masáž chrbta a  kávičku a deti pochutili na cukrovej vate, alebo pukancoch. O kultúrny program sa postarala miestna kapela a detský umelecký zbor. Podujatie bolo sprevádzané kúzlami a tiež balónovou a bublinovou show. Súčasťou programu bola aj ukážka prác lokálnych  umelcov a remeselníkov.

W21B8332
W21B8356
W21B8398
W21B8420
W21B8447
W21B8456
W21B8468
W21B8474
W21B8489
W21B8501
W21B8511
W21B8531
W21B8559
W21B8565
W21B8572
W21B8575
W21B8582
W21B8589
W21B8622
W21B8681
W21B8694
W21B8708
W21B8716
W21B8770
W21B8794
W21B8802
W21B8805
W21B8824
W21B8866
W21B8870
W21B8874
W21B8885
W21B8894
W21B8906
W21B8913
W21B9501
W21B8961
W21B9383
W21B8988
W21B9019
W21B9249
W21B9075
W21B9448
W21B9089
W21B9101
W21B9226
W21B9124
W21B9125
W21B9145
W21B9469

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok