Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

  Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ,

  dňa 29. novembra 2022 sa v Ostrave uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 zameranej na špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

  Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ,

  dňa 30. marca 2022 sa v Bratislave prostredníctvom online konferencie uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 zameranej na špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu a vyzvania INTERREG V-A SK-CZ/TP/2021/03 pre projekty technickej pomoci.

  V rámci 35. písomnej procedúry, ktorá sa uskutočnila v dňoch v dňoch 07.05.2021-14.05.2021, sa schválila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok č. NFP304040AUT2 s názvom „Kontrolní činnosti včetně Infobodu SR-ČR Interreg V-A“ predložená na Riadiaci orgán v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/TP/2020/02 pre projekty technickej asistencie.

  Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ,

  dňa 26. mája 2021 sa v Bratislave prostredníctvom online konferencie uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 zameranej na špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

  Odoberajte novinky

  Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

  Späť na začiatok