Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah
  logo SKCZ EU F min

   

  Ikona prioritnej osi Využívanie inovačného potenciálu Využívanie inovačného potenciálu

  NázovStavInteraktívna mapaKód projektu v ITMS
  Špecifický cieľ 1.1 - Podpora vzdelávania pre potreby trhu práce
  Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru

  V realizácií
  (01.2022 - 06.2023)

  Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru - INTERREG SK-CZ

  304011AZC7

  AdTech

  Ukončený
  (02.2018 - 06.2021)

  AdTech - INTERREG SK-CZ304011D118
  Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií

  Ukončený
  (01.2018 - 12.2019)

  Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií - INTERREG SK-CZ304011C887
  Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl/Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol

  Ukončený
  (04.2021 - 09.2022)

  Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl - INTERREG SK-CZ304011U990
  Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní

  Ukončený
  (07.2020 - 06.2021)

  Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní - INTERREG SK-CZ304011U052
  Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému

  V realizácií
  (09.2021 - 07.2023)

  Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému - INTERREG SK-CZ304011AYX
  IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce

  Ukončený
  (02.2020 - 07.2021)

  IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce - INTERREG SK-CZ304011T963
  Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce

  Ukončený
  (04.2020 - 12.2021)

  Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce - INTERREG SK-CZ304011U818
  Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky

  Ukončený
  (01.2020 - 03.2022)

  Inovace vzdělávacích programů v oblasti energetiky - INTERREG SK-CZ304011U698
  Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s prihliadnutím na najnovšie poznatky v oblasti výskumu základov európskej vzdelanosti a ich využitie v pedagogickom procese ako nástroj zvyšovania zamestnanosti v regiónoch

  Ukončený
  (09.2020 - 05.2022)

  Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s prihliadnutím na najnovšie poznatky v oblasti výskumu základov európskej vzdelanosti - INTERREG SK-CZ304011U620
  Nové inovácie v agrosektore- E-book

  Ukončený
  (05.2020 - 11.2021)

  Nové inovácie v agrosektore- E-book - INTERREG SK-CZ304011U434
  Nové společné vzdělávání v segmentu cestovního ruchu s akcentem na kompetence požadované trhem práce v lázeňství vybraných přeshraničních regionů

  V realizácií
  (08.2021 - 07.2023)

  Nové společné vzdělávání v segmentu cestovního ruchu s akcentem na kompetence požadované trhem práce v lázeňství vybraných přeshraničních regionů - INTERREG SK-CZ

  304011AZS2

  Online vzdelávacia platforma pre študentov lekárskych a nelekárskych odborov so zameraním na hyperbarickú medicínu

  V realizácií
  (09.2021 - 04.2023)

  Online vzdelávacia platforma pre študentov lekárskych a nelekárskych odborov so zameraním na hyperbarickú medicínu - INTERREG SK-CZ

  304011AZF1

  Podpora distančních metod v technickém vzdělávání

  V realizácií
  (09.2021 - 07.2023)

  Podpora distančních metod v technickém vzdělávání - INTERREG SK-CZ

  304011AYI2

  Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých odborníkov v oblasti mostného staviteľstva v cezhraničnom regióne

  Ukončený
  (04.2020 - 09.2021)

  Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých odborníkov v oblasti mostného staviteľstva v cezhraničnom regióne - INTERREG SK-CZ304011U647
  Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce při studiu na vysoké škole

  V realizácií
  (09.2021 - 07.2023)

  Podpora přenositelných pracovních kompetencí pro trh práce při studiu na vysoké škole - INTERREG SK-CZ

  304011AZV9

  Podpora spoločných odborných vzdelávacích aktivít v príprave mladých odborníkov z oblasti cestných tunelov v cezhraničnom regióne

  V realizácií
  (09.2021 - 02.2023)

  Podpora spoločných odborných vzdelávacích aktivít v príprave mladých odborníkov z oblasti cestných tunelov v cezhraničnom regióne - INTERREG SK-CZ304011AYU8
  Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a keramických materiálov

  Ukončený
  (05.2020 - 10.2021)

  Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a kekeramických materiálov - INTERREG SK-CZ304011U702
  Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupov pre strojárske odbory

  V realizácií
  (10.2021 - 07.2023)

  Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupov pre strojárske odbory - INTERREG SK-CZ

  304011AYW8

  Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím

  Ukončený
  (12.2017 - 06.2019)

  Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím - INTERREG SK-CZ304011C854
  Príprava študentov pre prax v oblasti udržateľných budov

  V realizácií
  (11.2019 - 04.2022)

  Príprava študentov pre prax v oblasti udržateľných budov - INTERREG SK-CZ304011U332
  Program rozvoje postgraduálního medicínského vzdělávání

  V realizácií
  (08.2021 - 07.2023)

  Program rozvoje postgraduálního medicínského vzdělávání - INTERREG SK-CZ

  304011AZG5

  Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach

  V realizácií
  (10.2020 - 03.2022)

  Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach - INTERREG SK-CZ304011U405
  Robotika... a robot ti tyká...

  Ukončený
  (09.2020 - 06.2021)

  Robotika... a robot ti tyká... - INTERREG SK-CZ304011U542
  Rozvoj stavebních oborů v česko-slovenském přihraničí

  Ukončený
  (01.2018 - 12.2019)

  ROZVOJ STAVEBNÍCH OBORŮ V ČESKO-SLOVENSKÉM PŘÍHRANIČÍ - INTERREG SK-CZ304011C964
  Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne

  Ukončený
  (09.2017 - 08.2019)

  Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne - INTERREG SK-CZ304011C847
  Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe

  Ukončený
  (01.2018 - 12.2019)

  Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe - INTERREG SK-CZ304011C853
  Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojov v oblasti počítačových sietí a informačných technológií

  V realizácií
  (01.2021 - 06.2022)

  Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojov v oblasti počítačových sietí a informačných technológií - INTERREG SK-CZ304011U882
  Společný vzdelávací program přeshraničního exkurzního vyučování

  Ukončený
  (04.2017 - 01.2020)

  Společný vzdelávací program přeshraničního exkurzního vyučování - INTERREG SK-CZ304011C840
  Spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača

  Ukončený
  (02.2018 - 06.2019)

  Spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača - INTERREG SK-CZ304011C859
  Střední školy jako centra podpory a propagace technických oborů a vzdělávání

  Ukončený
  (12.2020 - 06.2021)

  Střední školy jako centra podpory a propagace technických oborů a vzdělávání - INTERREG SK-CZ304011U816
  Úcta, hrdosť, odbornosť

  Ukončený
  (09.2018 - 01.2021)

  Úcta, hrdosť, odbornosť - INTERREG SK-CZ304011D029
  Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu

  Ukončený
  (02.2020 - 12.2021)

  EDU-MaTech - INTERREG SK-CZ304011U768
  Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov

  Ukončený
  (02.2018 - 01.2020)

  Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov - INTERREG SK-CZ304011D102
  Vzdelávanie pro budúcnosť

  V realizácií
  (07.2021 - 06.2023)

  Vzdelávanie pro budúcnosť - INTERREG SK-CZ

  304011AZN4

  Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne službyOdstúpenie od realizácie projektu
  Vzdelávanie zamerané na prax a trh práce v oblasti elektrotechniky, automatizačnej techniky a mechatroniky

  Ukončený
  (05.2020 - 10.2021)

  Vzdelávanie zamerané na prax a trh práce v oblasti elektrotechniky, automatizačnej techniky a mechatroniky - INTERREG SK-CZ304011U173
  Vzdělávání bez hranic

  Ukončený
  (02.2020 - 02.2022)

  Vzdělávání bez hranic - INTERREG SK-CZ304011U129
  Zdravě do životaOdstúpenie od realizácie projektu
  Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce

  Ukončený
  (02.2018 - 01.2020)

  Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce - INTERREG SK-CZ304011C894
  Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich žiakov na trhu práce

  Ukončený
  (11.2017 - 10.2019)

  Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich žiakov na trhu práce - INTERREG SK-CZ304011C979
  Zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a žiakov 24 stredných škôl SR a ČR v oblasti slovensko-českého pohraničia

  V realizácií
  (08.2021 - 07.2023)

  Zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a žiakov 24 stredných škôl SR a ČR v oblasti slovensko-českého pohraničia - INTERREG SK-CZ

  304011AZV5

  Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí

  Ukončený
  (02.2018 - 01.2020)

  Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí - INTERREG SK-CZ304011D204
  Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl

  Ukončený
  (06.2020 - 12.2021)

  Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl - INTERREG SK-CZ304011T754
  Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva

  Ukončený
  (02.2020 - 07.2021)

  Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidla - INTERREG SK-CZ304011U970
  Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje

  Ukončený
  (02.2018 - 01.2020)

  Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje - INTERREG SK-CZ304011C925
  Špecifický cieľ 1.2 - Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi
  Aplikovaný výskum a vývoj systémov stropného chladenia s prirodzenou konvekciou pre subjekt pôsobiaci v prihraničnom regióne

  Ukončený
  (12.2020 - 11.2022)

  Aplikovaný výskum a vývoj systémov stropného chladenia s prirodzenou konvekciou pre subjekt pôsobiaci v prihraničnom regióne - INTERREG SK-CZ304011Y280
  Ekologicky prijateľné energetické materiály spĺňajúce požiadavky REACH

  Ukončený
  (11.2020 - 10.2022)

  Ekologicky prijateľné energetické materiály spĺňajúce požiadavky REACH - INTERREG SK-CZ304011X023
  Hodnotenie dopadu environmentálneho zaťaženia na stav mostných objektov cezhraničnej dopravnej siete

  Ukončený
  (01.2021 - 12.2022)

  Hodnotenie dopadu environmentálneho zaťaženia na stav mostných objektov cezhraničnej dopravnej siete - INTERREG SK-CZ304011Y277
  Inovace pro zdroje energie

  Ukončený
  (09.2020 - 08.2022)

  Inovace pro zdroje energie - INTERREG SK-CZ304011Y352
  Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti

  Ukončený
  (01.2019 - 12.2020)

  Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti - INTERREG SK-CZ304011P777
  Intenzifikácia a zefektívňovanie prepojenia Bielokarpatskej sklárskej základne s MSP

  V realizácií
  (04.2021 - 03.2023)

  Intenzifikácia a zefektívňovanie prepojenia Bielokarpatskej sklárskej základne s MSP - INTERREG SK-CZ304011Y262
  Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre inovatívne aplikácie

  Ukončený
  (11.2020 - 10.2022)

  Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre inovatívne aplikácie - INTERREG SK-CZ304011Y497
  Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie

  Ukončený
  (08.2019 - 07.2021)

  Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie - INTERREG SK-CZ304011P709
  Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny

  V realizácií
  (02.2021 - 01.2023)

  Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny - INTERREG SK-CZ304011X035
  Rozvoj inovačného potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne cielený k posilneniu a rozšíreniu spolupráce s MSP

  Ukončený
  (09.2019 - 08.2021)

  Rozvoj inovačného potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne cielený k posilneniu a rozšíreniu spolupráce s MSP - INTERREG SK-CZ304011P822
  Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta

  Ukončený
  (09.2019 - 08.2021)

  Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta - INTERREG SK-CZ304011P714
  Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve

  Ukončený
  (01.2021 - 12.2022)

  Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve - INTERREG SK-CZ304011Y185
  Výzkum a nalezení vhodné odrůdové skladby jarního ječmene požadované sladovnické kvality pro oblasti častěji postihované suchem pro výrobce sladu a piva

  Ukončený
  (10.2019 - 09.2021)

  Výzkum a nalezení vhodné odrůdové skladby jarního ječmene požad. sladovnické kvality pro oblasti častěji postihované suchem pro výrobce sladu a piva - INTERREG SK-CZ304011P506

   

  Ikona prioritnej osi Kvalitné životné prostredie Kvalitné životné prostredie

  NázovStavInteraktívna mapaKód projektu v ITMS
  Špecifický cieľ 2.1 - Rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
  #We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov

  V realizácií
  (05.2021 - 04.2022)

  #We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov - INTERREG SK-CZ

  304021X254
  Bevlava -Spojme kultúrne dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na bicykli

  Ukončený
  (03.2019 - 05.2021)

  Bevlava -Spojme kultúrne dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na bicykli - INTERREG SK-CZ304021P552
  Bílovec s Veličnou našli cestu společnou

  Ukončený
  (01.2019 - 07.2021)

  Bílovec s Veličnou našli cestu společnou - INTERREG SK-CZ304021P256
  Cesty časov - sprístupnenie kultúrno-historických pamiatok v česko - slovenskom prihraničíProjekt mimoriadne ukončený304021P723
  Cyklocestou cez hranice dedičstvaUkončený
  (02.2019 - 04.2020)
  Cyklocestou cez hranice dedičstva - INTERREG SK-CZ304021P633
  Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance - Valy

  V realizácií
  (05.2021 - 04.2022)

  Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance - Valy - INTERREG SK-CZ304021X100
  Cyklotrasa ako prostriedok k objavovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva v Bielych KarpatochV realizácií
  (06.2021 - 08.2022)
  Cyklotrasa ako prostriedok k objavovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva v Bielych Karpatoch - INTERREG SK-CZ304021X151
  Česká cestaUkončený
  (02.2018 - 08.2020)
  Česká cesta - INTERREG SK-CZ304021C879
  Dušan S. Jurkovič - náš architektUkončený
  (01.2018 - 12.2018)
  Dušan S. Jurkovič - náš architekt - INTERREG SK-CZ304021D170
  Fond malých projektovV realizácií
  (06.2017 - 12.2023)
  Fond malých projektů - INTERREG SK-CZ304000J915
  Geopark Megoňky - ŠanceUkončený
  (06.2018 - 09.2020)
  Geopark Megoňky - Šance - INTERREG SK-CZ304021C821
  Historie pro budoucnostUkončený
  (02.2018 - 07.2019)
  Historie pro budoucnost - INTERREG SK-CZ304021C863
  Hranice v srdciUkončený
  (09.2017 - 08.2019)
  Hranice v srdci - INTERREG SK-CZ304021C820
  Každá história si zaslúži svoj priestorUkončený
  (06.2018 - 11.2019)
  Každá história si zaslúži svoj priestor - INTERREG SK-CZ304021C852
  Kultúrne dedičstvo Javorníkov a BeskýdUkončený
  (02.2018 - 11.2019)
  Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd - INTERREG SK-CZ304021C978
  Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědoměníUkončený
  (01.2018 - 12.2019)
  Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění - INTERREG SK-CZ304021C926
  Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - KopčanyUkončený
  (09.2017 - 12.2019)
  Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany - INTERREG SK-CZ304021C800
  Na bicykli k susedomUkončený
  (01.2018 - 04.2020)
  Na bicykli k susedom - INTERREG SK-CZ304021D036
  Na bicykli po stopách histórieUkončený (02.2018 - 06.2020)Na bicykli po stopách histórie - INTERREG SK-CZ304021C933
  Na kole blíže k lázním

  V realizácií
  (06.2018 - 06.2021)

  Na kole blíže k lázním - INTERREG SK-CZ304021P298
  Na kole k přírodním a kulturním památkám

  V realizácií
  (09.2019 - 12.2021)

  Na kole k přírodním a kulturním památkám - INTERREG SK-CZ

  304021X177
  Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničíV realizácií (03.2021 - 11.2022)Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí - INTERREG SK-CZ304021X212
  Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech

  Ukončený
  (07.2017 - 06.2020)

  Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech - INTERREG SK-CZ304021C998
  Na kole za historií Velké Moravy

  Ukončený
  (07.2019 - 05.2021)

  Na kole za historií Velké Moravy - INTERREG SK-CZ304021P620
  Pešo a na bicykli za pamiatkami v mestách Partizánske a Valašské MeziříčíProjekt mimoriadne ukončený
  Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSKV procese zazmluvňovania
  Po stopách habánovUkončený
  (09.2017 - 03.2020)
  Po stopách habánov - INTERREG SK-CZ304021D188
  Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvuUkončený
  (04.2019 - 03.2021)
  Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu - INTERREG SK-CZ304021P668
  Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne ZáhorieV realizácií
  (06.2021 - 05.2023)
  Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie - INTERREG SK-CZ304021X278
  Rozvoj siete cyklistických ciest pod Veľkou JavorinouV realizácií
  (05.2021 - 11.2022)
  Rozvoj siete cyklistických ciest pod Veľkou Javorinou - INTERREG SK-CZ304021X206
  Rozvoj siete cyklistických ciest v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc k prírodným a kultúrnym dedičstvomUkončený
  (07.2017 - 12.2019)
  Rozvoj siete cyklistických ciest v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc k prírodným a kultúrnym dedičstvom - INTERREG SK-CZ304021C997
  Rozvoj sítě cyklistických cest v příhraničním regionu Horňácka a Kopanic k přírodním a kulturním dědictvím - II. etapaV realizácií
  (08.2019 - 07.2021)
  Rozvoj sítě cyklistických cest v přihraničním regionu Horňácka a Kopanic k přírodním a kulturním dědictvím – II. etapa - INTERREG SK-CZ304021P644
  Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykliV realizácií
  (05.2019 - 04.2021)
  Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykli - INTERREG SK-CZ304021P571
  Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli – od Šaštínskej baziliky k NechorámV realizácií
  (03.2019 - 07.2021)
  Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli – od Šaštínskej baziliky k Nechorám - INTERREG SK-CZ304021P666
  Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykliUkončený (02.2017 - 10.2019)Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli - INTERREG SK-CZ304021C981
  Spoznávajme aktívne a spoločne prihraničné regiónyUkončený
  (05.2019 - 10.2019)
  Spoznávajme aktívne a spoločne prihraničné regióny - INTERREG SK-CZ304021P521
  Toulky po naftařském příhraničí

  Ukončený
  (01.2018 - 12.2019)

  Toulky po naftařském příhraničí - INTERREG SK-CZ304021D211
  TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske TradícieV realizácií (01.2018 - 05.2021)TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície - INTERREG SK-CZ304021C977
  Trezor přírodyV realizácií
  (02.2018 - 08.2021)
  Trezor přírody - INTERREG SK-CZ304021C928
  Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne

  Ukončený
  (08.2019 - 07.2021)

  Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne - INTERREG SK-CZ304021P637
  Zámocké záhrady v Holíči - I. EtapaUkončený
  (12.2017 - 04.2019)
  Zámocké záhrady v Holíči - I. Etapa - INTERREG SK-CZ304021D120
  Z Bielych Karpát k Baťovmu kanáluUkončený
  (06.2019 - 08.2020)
  Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu - INTERREG SK-CZ304021P534
  Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a HorňáckaV realizácií
  (08.2019 - 12.2021)
  Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka - INTERREG SK-CZ304021P008
  Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej dolinyV realizácií
  (03.2021 - 04.2022)
  Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny - INTERREG SK-CZ304021W546
  Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej straneV realizácií
  (05.2019 - 10.2021)
  Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane - INTERREG SK-CZ304021P405
  Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a Trenčianského krajeV realizácií
  (04.2021 - 03.2023)
  Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a Trenčianského kraje - INTERREG SK-CZ304021W339
  Z Malej Fatry do Bielych KarpátUkončený (02.2018 - 04.2019)Z Malej Fatry do Bielych Karpát - INTERREG SK-CZ304021D058
  Zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a města PartizánskeUkončený
  (08.2017 - 02.2019)
  Zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a města Partizánske - INTERREG SK-CZ304021C814
  Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí

  V realizácií
  (06.2021 - 03.2023)

  Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí - INTERREG SK-CZ304021X048
  Špecifický cieľ 2.2 - Ochrana biodiverzity cezhraničného územia
  Aby parnássiů nebylo jako šafránu

  V realizácií
  (03.2020 - 12.2021)

  Aby parnássiů nebylo jako šafránu - INTERREG SK-CZ304021S222
  Hledáme kočku, pozor, divokou!

  V realizácií
  (01.2020 - 06.2022)

  Hledáme kočku, pozor, divokou! - INTERREG SK-CZ304021R971
  Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzíUkončený (01.2018 - 12.2019)Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí - INTERREG SK-CZ304021D016
  Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu BeskydV realizácií
  (07.2018 - 09.2020)
  Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd - INTERREG SK-CZ304021D067
  Opatrenia pre zmiernenie dopadov inváznych živočíchov na Západnom Slovensku a južnej MoraveUkončený
  (02.2018 - 01.2020)
  Opatrenia pre zmiernenie dopadov inváznych živočíchov na Západnom Slovensku a južnej Morave - INTERREG SK-CZ304021D187
  Prevence a odstraňování následků eroze půdy, budování ekostabilizačných prvků v krajině a rozvoj vybraných prvků zelené infrastruktury pro ochranu a koordinované řízení přírodně významných přeshraničních územíUkončený
  (10.2017 - 09.2019)
  PONEP - INTERREG SK-CZ304021C996
  Společně proti vodní erozi a vysychání mokřadůUkončený
  (09.2019 - 11.2020)
  Společně proti vodní erozi a vysychání mokřadů - INTERREG SK-CZ304021S251
  Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych KarpatochUkončený (06.2017 - 12.2019)Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch - INTERREG SK-CZ304021C927
  Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov

  V realizácií
  (03.2020 - 02.2022)

  Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov - INTERREG SK-CZ304021S114
  Sysli pro krajinu, krajina pro syslyUkončený (02.2018 - 01.2020)Sysli pro krajinu, krajina pro sysly - INTERREG SK-CZ304021D154
  Zelené horizonty

  V realizácií
  (02.2020 - 01.2022)

  Zelené horizonty - INTERREG SK-CZ304021S218
  Zelená infraštruktúra a zvýšenie biodiverzity pohraničiaOdstúpenie od realizácie projektu - zmluva neuzavretá-S239
  Zlepšenie ekostability prihraničných lesov

  V realizácií
  (09.2019 - 08.2021)

  Zlepšenie ekostability prihraničných lesov - INTERREG SK-CZ304021S113
  Zlepšení ekologické stability příhraničního území Horňácka a Kopanic prostřednictvím environmentálního managementu a budování ekostabilizačních prvků v krajiněUkončený (09.2017 - 03.2019)Zlepšení eko stability příhraničního území Horňácka a Kopanic prostřednictvím enviro. managementu a budování ekostabilizačních prvků v krajine - INTERREG SK-CZ304021D113
  Živé břehy - společná ochrana říčních ekosystémůUkončený
  (02.2018 - 01.2020)
  Živé břehy - společná ochrana říčních ekosystémů - INTERREG SK-CZ304021D168

   

  Ikona prioritnej osi Rozvoj miestnych iniciatív Rozvoj miestnych iniciatív

  NázovStavInteraktívna mapaKód projektu v ITMS
  Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a KarvináProjekt mimoriadne ukončený304031C851
  Bezpečne na horáchZmluva neuzavretá304031S601
  Bioplynové stanice a jejich vliv na lokální rozvoj v česko-slovenském pohraničíProjekt mimoriadne ukončený304031D070
  Československý kreativní inkubátor měst Valašské Meziříčí a Čadca

  Ukončený
  (08.2019 - 07.2021)

  Československý kreativní inkubátor měst Valašské Meziříčí a Čadca - INTERREG SK-CZ304031S408
  Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

  Ukončený
  (02.2018 - 01.2020)

  Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce - INTERREG SK-CZ304031D206
  Fond malých projektov

  V realizácií
  (06.2017 - 12.2023)

  Fond malých projektov - INTERREG SK-CZ304000J915
  Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje česko-slovenského příhraničí

  Ukončený
  (02.2018 - 10.2019)

  Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje česko-slovenského příhraničí - INTERREG SK-CZ304031D216
  KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE

  Ukončený
  (02.2018 - 01.2020)

  KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE - INTERREG SK-CZ304031C838
  LOKÁLNA INICIATÍVA AKTIVUJE REGIÓNY

  Projekt mimoriadne ukončený

  LOKÁLNA INICIATÍVA AKTIVUJE REGIÓNY - INTERREG SK-CZ304031S542
  Nové partnerstvá miestnych a regionálnych aktérov ako nástroj spolupráce

  Ukončený
  (01.2019 - 09.2021)

  Nové partnerstvá miestnych a regionálnych aktérov ako nástroj spolupráce - INTERREG SK-CZ304031S023
  Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů

  Ukončený
  (09.2017 - 06.2019)

  Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů - INTERREG SK-CZ304031D001
  Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí

  Ukončený
  (01.2018 - 12.2019)

  Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti odpadového hospodařství Zlínska a Púchovska - INTERREG SK-CZ304031C883
  Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti odpadového hospodařství Zlínska a Púchovska

  Ukončený
  (05.2019 - 09.2021)

  Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti odpadového hospodařství Zlínska a Púchovska - INTERREG SK-CZ304031S080
  Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border“

  Ukončený
  (01.2020 - 12.2021)

  Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border“ - INTERREG SK-CZ304031R566
  Posílení přeshraniční spolupráce bezpečnostních složek pro efektivnější prevenci rizik a společné potírání kriminality

  Ukončený
  (01.2018 - 12.2019)

  Posílení přeshraniční spolupráce bezpečnostních složek pro efektivnější prevenci rizik a společné potírání kriminality - INTERREG SK-CZ
   
  304031D194
  Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí Dolné Saliby a Řícmanice

  Ukončený
  (02.2018 - 01.2019)

  Prezentácia miestneho prír. a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí Dolné Saliby a Řícmanice - INTERREG SK-CZ304031C398
  Přeshraniční aktivity seniorů

  Ukončený
  (06.2017 - 03.2019)

  Přeshraniční aktivity seniorů - INTERREG SK-CZ304031D135
  Regionálne poradenské centrum SK - CZ
  (Trnavský samosprávny kraj - Jihomoravský kraj)

  Ukončený
  (09.2017 - 08.2022)

  Regionální poradenské centrum SK-CZ - INTERREG SK-CZ304031C849
  Regionálne poradenské centrum SK - CZ
  (Trenčiansky samosprávny kraj - Zlínsky kraj)

  Ukončený
  (09.2017 - 08.2022)

  Regionálne poradenské centrum SK-CZ - INTERREG SK-CZ304031C861
  Regionálne poradenské centrum SK - CZ
  (Moravskoslezský kraj - Žilinský samosprávny kraj)

  Ukončený
  (12.2017 - 08.2022)

  Regionálne poradenské centrum SK-CZ C867 - INTERREG SK-CZ304031C867
  Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru

  Ukončený
  (02.2018 - 01.2020)

  Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru - INTERREG SK-CZ304031D048
  Seniori partnerských samospráv cezhraničného regiónu ako zdroj efektívnej spolupráce

  Ukončený
  (02.2018 - 09.2019)

  Seniori partnerských samospráv cezhraničného regiónu ako zdroj efektívnej spolupráce - INTERREG SK-CZ304031C893
  Sieť inteligentných samospráv prihraničia

  Ukončený
  (02.2018 - 01.2020)

  Sieť inteligentných samospráv prihraničia - INTERREG SK-CZ304031C555
  Společný rozvoj česko-slovenského příhraničí

  Ukončený
  (02.2018 - 05.2019)

  Společný rozvoj česko-slovenského příhraničí - INTERREG SK-CZ304031D200
  Spoločná cesta k novému domovu

  Ukončený
  (02.2018 - 05.2019)

  Spoločná cesta k novému domovu - INTERREG SK-CZ304031C855
  Vidiek bez hraníc

  Ukončený
  (08.2017 - 10.2018)

  Vidiek bez hraníc - INTERREG SK-CZ304031D043
  Vytvorenie cezhraničnej platformy pre diagnostiku, terapiu a výskum porúch motility gastrointestinálneho traktu

  Ukončený
  (11.2019 - 06.2022)

  Vytvorenie cezhraničnej platformy pre diagnostiku, terapiu a výskum porúch motility gastrointestinálneho traktu - INTERREG SK-CZ304031S579
  Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb

  Ukončený
  (02.2018 - 12.2019)

  Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb - INTERREG SK-CZ304031D115
  Zachraňujeme spolu

  Ukončený
  (07.2017 - 06.2019)

  Zachraňujeme spolu - INTERREG SK-CZ304031C880

   

  PO4 - Technická pomoc

  NázovŽiadateľ
  Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením a implementáciou programu SK-CZMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom prvostupňovej kontroly programu SK-CZMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  Zabezpečenie plnenia úloh orgánu audituMinisterstvo financií SR
  Kontrolní činnosti včetně Infobodu SR-ČR Interreg V-ACentrum pro regionální rozvoj České republiky

   

  Zoznam podporených projektov

  Odoberajte novinky

  Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

  Späť na začiatok