Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko Česko 2021 2027 Vás pozýva na Networking žiadateľov k výzvam nového programového obdobia 2021 2027.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko - Česko informuje o zverejnení indikatívneho harmonogramu vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023.

V stredu, 30. novembra 2022, sa po prvý krát stretli členovia Monitorovacieho výboru pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko na programové obdobie 2021-2027. Monitorovací výbor oficiálne prevzal právomoci Spoločného monitorovacieho výboru z programového obdobia 2014-2020 a tak sa nám otvorila cesta do nového programového obdobia.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok