Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Stiahnuť všetky
Názov Veľkosť Dátum zmeny Stiahnuť
Program Interreg SKCZ 2021-2027 1.70 MB 19.04.2023 Stiahnuť
Otvoriť
Interreg SKCZ_EN 1.20 MB 23.06.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Správa o hodnotení_Kapitola 5 8.38 MB 10.06.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Stanovisko MŽP SR k SEA Interreg SK-CZ 1.36 MB 11.04.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika - Česká republika 2021 - 2027“ 934.72 KB 17.01.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Správa o hodnotení strategického dokumentu_Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021-2027 2.41 MB 17.01.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Návrh_programového_dokumentu_Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021-2027 1.53 MB 17.01.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Príloha 1. Správy o hodnotení strategického dokumentu_Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021-2027 409.18 KB 17.01.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Príloha 2. Správy o hodnotení strategického dokumentu_Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021-2027 233.38 KB 17.01.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Príloha č.1 Prezenčná listina_Verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie a návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 137.31 KB 17.01.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Zápisnica z verejného prerokovania Správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie a návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 246.24 KB 17.01.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Prezentácia k Správe o hodnotení strategického dokumentu ,,Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ o posudzovaní vplyvu na životné prostredie 6.44 MB 12.01.2022 Stiahnuť

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok