Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko - Česko zverejňuje zápis z 2. zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu, ktoré sa konalo dňa 28. 03. 2023 v Modre .

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko - Česko zverejňuje zápis z 1. zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu, ktoré sa konalo dňa 30. 11. 2022 v Ostrave v Českej republike.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok