Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie pre projekty technickej pomoci č. INTERREG V-A SK-CZ/TP/2023/04.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 14. september 2023.

Kód vyzvania: INTERREG V-A SK-CZ/TP/2023/04 

Typ výzvy: uzavretá 

Dátum vyhlásenia: 10.august 2023

Dátum uzavretia: 14. september 2023 

Prioritná os: 4. TECHNICKÁ POMOC

Špecifický cieľ: Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov

 

Odkaz na výzvu na stránke ITMS2014+

Výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu ČR na spolufinancovanie projektov technickej pomoci pre partnerov z Česka

Stiahnuť všetky
Názov Veľkosť Dátum zmeny Stiahnuť
Vyzvanie_INTERREG_V-A_SK-CZ_TP_2023_04_SZ 766.31 KB 10.08.2023 Stiahnuť
Otvoriť
02_Prílohy vyzvania 4.51 MB 10.08.2023 Stiahnuť

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok