Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie pre projekty technickej pomoci č. INTERREG V-A SK-CZ/TP/2023/04.

  Termín uzávierky prijímania žiadostí je 14. september 2023.

  Kód vyzvania: INTERREG V-A SK-CZ/TP/2023/04 

  Typ výzvy: uzavretá 

  Dátum vyhlásenia: 10.august 2023

  Dátum uzavretia: 14. september 2023 

  Prioritná os: 4. TECHNICKÁ POMOC

  Špecifický cieľ: Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov

   

  Odkaz na výzvu na stránke ITMS2014+

  Výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu ČR na spolufinancovanie projektov technickej pomoci pre partnerov z Česka

  Stiahnuť všetky
  Názov Veľkosť Dátum zmeny Stiahnuť
  Vyzvanie_INTERREG_V-A_SK-CZ_TP_2023_04_SZ 766.31 KB 10.08.2023 Stiahnuť
  Otvoriť
  02_Prílohy vyzvania 4.51 MB 10.08.2023 Stiahnuť

  Odoberajte novinky

  Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

  Späť na začiatok