Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

  Riadiaci orgán (RO) programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. RO zodpovedá za úspešnú a riadnu implementáciu programu. Zodpovedá sa Európskej komisií a každoročne podáva správy EK o pokroku v programe.


  Národný orgán (NO) programu je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. NO spolupracuje s riadiacim orgánom na výkone relevantných činností v Českej republike v záujme efektívnej a účinnej implementácie operačného programu.


  Spoločný monitorovací výbor (SMV) programu skúma/posudzuje implementáciu programu a pokrok smerom k dosiahnutiu jeho cieľov. Skladá sa zo zástupcov príslušných subjektov SR a ČR, pričom sa dodržiava zásada partnerstva. Je tiež zodpovedný za výber projektov financovaných programom spolupráce. Členovia SMV majú príslušné odborné znalosti, skúsenosti s územným rozvojom, programom spolupráce a vytváraním sietí. Zoznam členov SMV nájdete tu


  Spoločný technický sekretariát (STS) vykonáva administratívne a technické úlohy týkajúce sa realizácie programu. STS zabezpečuje podporu riadiacemu orgánu a Spoločnému monitorovaciemu výboru.


  Infobod je zriadený za účelom poskytovania poradenstva žiadateľom a prijímateľom. Funguje v súčinnosti so Spoločným technickým sekretariátom.


  Prvostupňová kontrola – First level control (FLC) je zodpovedným oddelením v každom členskom štáte, ktorý kontroluje a potvrdzuje náklady partnerov projektu, ktoré vznikli počas realizácie projektu. Táto úloha sa vždy vykonáva v súlade s národnými zákonmi a predpismi. V Slovenskej republike vykonáva prvostupňovú kontrolu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v Českej republike Národný orgán programu delegoval výkon prvostupňovej kontroly na Centrá pro regionální rozvoj (ďalej len CRR).

  Odoberajte novinky

  Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

  Späť na začiatok