Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako Národným orgánom pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2022/14. Termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „žiadosť o NFP“) je 1. august 2022.

  Podrobný postup správneho vyplnenia žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+ nájdete v v prílohe č. 10 MPIP/časť pre žiadateľa (príloha č. 2 Výzvy) – Pokyny k vyplneniu formuláru ŽoNFP cez ITMS2014+. Prosíme žiadateľov o dodržiavanie tohto postupu. Pre väčšiu prehľadnosť tento dokument zverejňujeme aj samostatne na odkaze nižšie.

  Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2022/14

  Typ výzvy: uzavretá

  Dátum vyhlásenia: 31.5.2022

  Dátum uzavretia: 1.8.2022

  Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

  Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

  Link na výzvu v systéme ITMS2014+: INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 - VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 - Vyhlásená výzva, ITMS2014+ Verejná časť

   

  pdf

  Výzva_INTERREG V-A SK-CZ_2022_14

  Veľkosť: 971.02 KB
  Počet stiahnutí : 2347
  Dátum pridania: 31.05.2022
  zip

  Prilohy_vyzvy_14

  Veľkosť: 9.70 MB
  Počet stiahnutí : 933
  Dátum pridania: 31.05.2022
  pdf

  Pokyny k vyplneniu formularu ZoNFP cez ITMS2014+

  Veľkosť: 1.66 MB
  Počet stiahnutí : 982
  Dátum pridania: 31.05.2022

  Odoberajte novinky

  Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

  Späť na začiatok