Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako Národným orgánom pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2023/15. Termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „žiadosť o NFP“) je 28. február 2023.

Podrobný postup správneho vyplnenia žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+ nájdete v v prílohe č. 10 MPIP/časť pre žiadateľa (príloha č. 2 Výzvy) – Pokyny k vyplneniu formuláru ŽoNFP cez ITMS2014+. Prosíme žiadateľov o dodržiavanie tohto postupu. Pre väčšiu prehľadnosť tento dokument zverejňujeme aj samostatne na odkaze nižšie.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2023/15

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 11. január 2023

Dátum uzavretia: 28. február 2023

Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Link na výzvu v systéme ITMS2014+: INTERREG V-A SK-CZ/2023/15 - Plánovaná výzva, ITMS2014+ Verejná časť

 

pdf

Výzva_INTERREG V-A SK-CZ_2023_15

Veľkosť: 974.18 KB
Počet stiahnutí : 2145
Dátum pridania: 11.01.2023
zip

prilohy_vyzvy_15

Veľkosť: 9.34 MB
Počet stiahnutí : 1006
Dátum pridania: 11.01.2023
pdf

Pokyny k vyplneniu formularu ZoNFP cez ITMS2014+

Veľkosť: 1.66 MB
Počet stiahnutí : 816
Dátum pridania: 11.01.2023

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok