Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako Národným orgánom pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje zmenu výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2023/15.

  Uvedená zmena sa týka predĺženia termínu predloženia stavebného povolenia v prípade realizácie investičných aktivít, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie pri predložení k žiadosti o NFP  alebo najneskôr v rámci preukázania splnenia podmienok poskytnutia NFP pred vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP.  Zmena nie je zmenou podmienky oprávnenosti žiadateľa ani partnera. Zapracovaná je v dokumentoch nižsie formou sledovania zmien.

   

  Odoberajte novinky

  Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

  Späť na začiatok